kontakt@kvindeokonomien.dk

Kvindeøkonomiens generalforsamling 2017

 

Kære alle,

Der var planer om at Kvindeøkonomien skulle afholde styregruppemøde i december, men det omdannes nu til ordinær generalforsamling. I inviteres hermed til Kvindeøkonomiens generalforsamling 2017, som afholdes:

 

13. december 2017, kl. 19.00 – 21.30

Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2

 

Dagsorden for generalforsamlingen vil være:

 • Velkommen
 • Valg af dirigent og referent
 • Beretning fra styregruppen
  • Hvert underudvalg giver kort status
 • Gennemgang af regnskab
 • Indkomne forslag: Forslag til behandling fremsendes senest 8 dage før
 • Valg af formand
 • Valg af styregruppe
 • Valg af revisor
 • Evt.
  • Planlægning af Christiansborgkonference: dato, ideer til tema, nedsættelse af arbejdsgrupper

 

I forhold til forberedelse må en fra hver underudvalg (jf. Pension, Investering, uddannelse og KiUP) rigtig gerne forberede en 5 minutters status på aktiviteter siden sidste styregruppemøde.

Eventuelle forslag til dagsordenen skal fremsendes til Stephanie (stephanierseemholt@kvindeokonomien.dk) senest       5. december 2017 (jf. 8 dage før mødet). Endvidere, da der skal vælges styregruppe kan I med fordel overveje om det er noget I ønsker at være en del af.

 

Svar om deltagelse udbedes inden 29. november 2017 (jf. 2 uger inden mødet). Giv også gerne besked hvis du er forhindret.

Vi håber at I har lyst til at deltage (gerne i forlængelse af workshoppen, som finder sted samme dag) så vi sammen kan sætte grobunden for Kvindeøkonomiens retning i fremtiden.

 

Venlig hilsen,

Inger, Mette, Pernille og Stephanie

Skriv en kommentar