kontakt@kvindeokonomien.dk

Om Kvindeøkonomien

Når en stor del af befolkningen mangler vigtig viden om, forståelse for og indsigt i så afgørende et samfundsparameter, har det naturligvis konsekvenser. Det betyder noget for den enkelte kvindes privatøkonomi, der er langt mere sårbar, end den bør være, særligt i den situation, hvor hun bliver ladt tilbage efter sin ægtefælles død. Men det betyder i høj grad også noget for samfundet, for det påvirker rekrutteringen af kvindelige ledere, politikere og bestyrelsesmedlemmer. Og det betyder ikke mindst, at de mere kvindelige værdier og mindset ikke integreres i samfundet. Skal samfundets vækst og velstand sikres på lang sigt, kræver det derfor, at kvindernes rolle i og forståelse for økonomiske spørgsmål styrkes.

Mange danske kvinder ønsker at forbedre deres økonomiske forhold i form af lønindkomst, pension og formue. Derfor har de behov for øget indsigt i og bedre kompetencer i forhold til at forbedre deres egen privatøkonomi gennem eksempelvis investeringer og opsparing.

Særligt vigtige områder i denne sammenhæng er uddannelse, investering og pension, som er hovedtemaer. Vores mål er at generere ny viden, definere konkrete redskaber og sætte en dagsorden, der tydeliggør sammenhængen mellem Danmarks velstand og en styrkelse af kvinders økonomiske kompetencer.