Søg

Referat af Kvindeøkonomiens generalforsamling


Seneste generalforsamling blev afholdt i august 2018, men for at følge regnskabsåret blev det besluttet at Kvindeøkonomien fra 2019 afholder generalforsamling i februar, hvorfor denne generalforsamling kun dækker et halvt år.

 1. Valg af dirigent og referent

 • Dirigent: Eva Svavars

 • Referent: Klara Pauline Søgaard Jensen

 1. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forgangne år - ved formanden

 • Strategi

 • Status fra grupperne:

 • Events:

 • Christiansborg konferencen vil blive afholdt den 24. april fra 15- 20 - Tema: det 5. verdensmål (ligestilling). Der er styr på det, men der er brug for hænder på selve dagen – så meld gerne ind til gruppen der består af Pernille, Desirée, Line og Camilla. Konferencen vil blive afholdt i Fællessalen med plads til 149. Der bliver udsendt pressemateriale, samt det forventes at invitationen bliver sendt ud senest en måned inden den 24. april.

 • Folkemødet: Vi bør kunne genbruge temaet fra Christiansborg Konferencen. Vi har ikke lige nu aftale med nogen men måske der komme et afbud, så kan vi lægge billet ind på. Skriv gerne til gruppen, hvis I har tænkt at være derovre

 • Pension:

 • Har stået stille det sidste halve år, men der er blevet afholdt events med pension som indhold.

 • Der bliver holdt møde med samling af arbejdsgruppen den 10. april

 • Investering:

 • Investeringsgruppen har nu fået en god form, da den er ret moden

 • Der har været afholdt rigtig mange events og homeparties med investering som hovedtema

 • Der arbejdes på et muligt samarbejde med SKAGENs fondene og Nordnet

 • Basisøkonomi:

 • Vi mødes én gang om måneden, hvor der er arbejdet mange vigtige emner igennem

 • Der er udarbejdet udkast til slides

 • Vi hjælper også ’Kvinder i udsatte positioner’ med oplæg omkring basisøkonomi

 • Kvinder i udsatte positioner:

 • Det går rigtig godt, og det går rigtig stærkt

 • Der er indledt samarbejde med Nordea, og der er evaluering i næste uge

 • Vi er nu i kontakt med mange bydelsmødre-grupper over hele landet

 • Det kan ske at der er afbud på dagen, og det kan være svært at få en stand in med kort varsel à så vi arbejder på at få flere oplægsholdere

 • Der er rekrutteret to nye til gruppen: Lea (Aalborg) og Tina (København)

 • Vi er stadig størst i Københavnsområdet, og skal have ressourcerne på plads før vi skalere op i Jylland.

 • Jylland:

 • P4 Øst der har ringet, og gerne vil lave noget med projektet om bydelsmødre – Sarah er kontakten, men den er på hold lige nu da vi skal have flere frivillige oplægsholdere i Jylland før vi vender tilbage

 • Fyn:

 • Samme udfordringer som i Jylland. Det vil være en fordel hvis vi strategisk har afdækket hvad der skal gøres i Jylland og på Fyn, før Dorthe Brandi og Sarah virkelig rykker.

 • Organisering

 • Evas beretning:

 • Som ny formand har jeg efter et halvt år nu et meget mere indgående kendskab til Kvindeøkonomien.

 • Der er rigtig mange der gerne vil lave event og arrangementer med os! Øvelsen her er at være lidt selektive og forstå vores værdi. Vi kan godt slide os selv op, men det skal vi ikke. Vi skal ikke blive udnyttet

 • Noget af det vi skal fokusere på er events: få rigtig fede events op at stå, hvor samarbejdet med KØ bliver værdsat og at vi bliver betalt som vi bør blive

 • Vi er en organisation der har en agenda à vi skal ikke konkurrer med kommercielle firmaer hvis formål er at tjene penge. Vi skal holde events der støtter vores dagsorden og vision om at ’skabe økonomisk ligestilling i Danmark’

 • Et must win battle er at få fundraisingen på plads – her skal bestyrelsen med mig i spidsen lægge vores primære kræfter.

 • Jeg har afholdt rigtig mange møde med eksisterende og mulige samarbejdspartnere

 • Vi skal også få en stærkere og mere strømlinet kommunikationsstrategi og platform. I den forbindelse har jeg mødtes med Nete Green Johansen der er CMO hos Matters. Nete har lovet at tage ansvaret for denne opgave. kan få sat gang i kommunikationsarbejdet. Vi har nogle nøgletal og budskaber som vi gerne vil have ud. Vi skal have udarbejdet contentplaner mm samt have tydeliggjort hvilke hovedbudskaber vi har

 • Der har været afholdt en strategiworkshop, hvor der stadig er work in progres: Men Kvindeøkonomiens vision blev besluttet: Vi arbejder for økonomisk ligestilling i Danmark. Det blev ligeledes besluttet at have fokus på hovedpartnere som kan se det strategiske i et samarbejde over en længerevarende periode

 • I vores vedtægter står der, at vi ikke må tage entré

 • Det kan vi ændre – men vil vi det?

 • Vi vil samarbejde med alle der vil skabe økonomiske ligestilling i Danmark!

 • Hvordan og hvem vil vi samarbejde med?

 • Vi har besluttet at vi samarbejder med alle på nær firmaer der udbyder kviklån (den liste kan udvides – hvis vi finder behov for det). KØ er noget andet: vi er en gratis paraplyorganisation. Vores event handler om at inspirere til at kvinder går hjem og efterfølgende begynder at tage ansvar for deres egen økonomi

 • Vi gør det her for at udbrede økonomisk ligestilling, hvilket er det der gør os anderledes

 • I vedtægterne står der det er non-profit

 • Omkring det etiske, kunne det være fedt hvis investeringsgruppen vil lave en guide til hvilke produkter vi vil understøtte

 • Hvad gør vi når vi får funding

 • Vi skal have diskuteret hvad og hvordan vi forvalter en større funding

 • Der er udarbejdet et budget over, hvad det koster at drive et sekretariat (sendes separat til bestyrelsen)

 • Vi bliver nødt til at bygge båden mens den sejler

 • Action points

 • På Kvindernes Kampdag har vi et arrangement fra 7:30-10:00, hvor vi har fået ti minutters taletid.

 • Hvad med deltagelse i Radio 24/7, Millionærklubben? Helen overvejer

 • Line har møde med UN Women omkring et evt samarbejde

 • Helen er blevet interviewet til Lime – MEGET OBS NÅR LIME KOMMER UD VIL VI FÅ EN MARKANT ØGET EFTERSPØRGSEL PÅ HOMEPARTIES – SÅ MEGET GERNE TÆNK OVER EVT POTENTIELLE FRIVILLIGE TIL AT HOLDE OPLÆG – SAMTIDIG APPELERE VI OGSÅ TIL AT ALLE BESTYRELSESMEDLEMMER SELV TAGER ET PAR STYKKER, ELLERS FÅR VI SVÆRT VED AT FØLGE MED EFTERSPØRGELSEN

 • Der er mega god energi i KØ, og vi skal huske at alle arbejder frivilligt også sekretariatet, det vil sige, vi ikke får nogen løn, derfor skal vi alle hjælpe hinanden. Det er vigtigt at pointere at det er motivationen og ambitionen der bringer os sammen. Hvis man melder sig, så får man også ansvar. Men når det så er sagt er det også vigtigt at vi ved hvad hinanden laver, derfor vi samarbejde og ansvarsfordeling være på bestyrelsesmødet 15. maj. Vi skal være bedre til at være én person om en opgave. Generelt mangler vi ikke opgaver men hænder

 1. Homeparties:

 • Finansforbundet à rekruttering af oplægsholdere

 • Vi skal i bestyrelsen have drøftet om navnet ’Homeparty’ fungerer i forhold til brand og kommunikation

 • Hvad kræver det at være oplægsholder?

 • certificering til at være oplægsholder

 • Lav en one-pager der kort præciserer hvad KØ er! ’Kvinder i udsatte positioner’ har udarbejdet et talepapir der evt kan tages udgangspunkt i

 • My der har ansvaret for de frivillige oplægsholdere vil udsende et nyhedsbrev, så oplægsholderene får en stærkere tilknytning til KØ, men også får et større indblik i organisationens arbejde. Nyhedsbrevet kommer ud Primo marts. Derudover er det planlagt at der skal holdes et gå-hjem-møde for alle frivillige. Start april samt slut september.

 1. Regnskab

 • Gennemgang af det reviderede regnskab, blev forlagt til godkendelse - ved Pernille og Desirée.

 • Næste år skal aktiverne også med i regnskabet – og der må meget gerne fremlægges et mere detaljeret regnskab, hvis bestyrelsesmedlemmerne skal underskrive det.

 • MobilePay-nummeret (74327) er nu på plads. Nummeret må meget gerne bruges ved homeparties og events, men må endnu ikke bruges på hjemmeside og Facebook, da det kræver lidt mere godkendelse

 1. Behandling af indkomne forslag

 • Ingen indkomne forslag

 1. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer

 • Inger fratræder bestyrelsen, efter en kæmpe indsat J

 • Tusinde tak for alt hvad du har gjort for Kvindeøkonomien Inger

 • Heldigvis forlader Inger ikke KØ helt, da Inger stadig vil være i arbejdsgruppen ’Kvinder i udsatte positioner’

 • Pernille Højgaard, der gennem sit professionelle virke har arbejdet for de mest udsatte grupper i vores samfund, stiller op til bestyrelsen som formand for gruppen ’ kvinder i udsatte positioner’

 • Pernille Højgaard blev enstemmigt stemt ind

 • Nete Green Johansen, der er CMO i Matter stiller op i bestyrelsen med hovedansvaret for Kommunikationen

 • Nete blev enstemmigt stemt ind

 1. Valg af revisor

 • Raneim Chabayta stiller op som revisor

 • Raneim blev enstemmigt valgt som revisor

 1. Evt.

 • Gruppen ’Kvinder i udsatte positioner’ ønsker nyt navn:

 • I må meget gerne tænke over forslag og sende dem til Pernille og Inger

 • My, Helen og Desirée

 • GDPR à compliance (Vi er næsten ved at være i mål)

Tusinde tak til alle der mødte op for en god og konstruktiv aften. Vi glæder os til at se jer plus forhåbentlig mange flere til næste års generalforsamling!

#helping #donations #generalforsamling

Følg med her

©2019 by Kvindeøkonomien

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn Social Ikon