top of page

Husk samejeoverenskomsten – og forstå hvorfor den er så vigtig

Klæd dig selv fornuftigt på med Kvindeøkonomiens guide til samejeoverenskomsterHvad? Hvem? Hvornår? Hvordan? Og Hvorfor?


Måske har du hørt ordet samejeoverenskomst før – måske er begrebet helt nyt for dig. Uanset hvad er det vigtigt at forstå, hvor stor betydning en samejeoverenskomst kan have for dig økonomisk, f.eks. når du vælger at dele din bolig – og din økonomi – med et andet menneske. Kvindeøkonomien tager dig med denne guide i hånden og svarer på alle spørgsmålene om samejeoverenskomsten – med kyndig vejledning fra advokat Anne-Mette Westrup Milner, der til dagligt rådgiver inden for familieretten, herunder omkring samejeoverenskomster, ægtepagter og lignende.


HVAD er en samejeoverenskomst? 

En samejeoverenskomst er en juridisk aftale, der regulerer det fælles ejerskab over en fast ejendom. Samejeoverenskomsten har til formål at skabe rammerne for samejet – altså det, man ejer sammen – herunder for de forpligtelser og rettigheder, som parterne har aftalt i forbindelse med oprettelsen af  samejeoverenskomsten.


Samejeoverenskomsten bør som udgangspunkt dække en række forhold, der er relateret til ejendommen, såsom: 


  • Økonomi, herunder hvad hver part har indskudt ved købet af ejendommen. 

  • Dækning af de løbende udgifter.

  • Deling af underskud eller provenue ved salg af ejendommen.

  • Forkøbsret. 

  • Vurdering af ejendommen ved salg til tredjemand.

  • Hvordan kommer man ud af samejet.

  • Behandling af ejendommen generelt ved tvist/uenighed mellem parterne.

  • Benyttelsen af ejendommen.

  • De generelle og individuelle vilkår som parterne har aftalt for deres ejerskab af ejendommen.


HVEM er en samejeoverenskomst relevant for?

En samejeoverenskomst er relevant i flere situationer. Når to personer skal købe en ejendom sammen og ikke er gift, men f.eks. lever som kærester eller samlevende, vil en samejeoverenskomst være relevant at få oprettet.


Det samme er gældende i den situation, hvor der er flere personer – f.eks. tre søskende – som køber en ejendom sammen. Eller man er flere personer, der arver en ejendom – f.eks. arver et sommerhus fra forældrene.


HVORNÅR bør man oprette – og senere opdatere sin samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst bør oprettes i forbindelse med køb af ejendommen, og gerne før selve købet gennemføres, således at den er gældende fra det tidspunkt, hvor man erhverver ejendommen.


En samejeoverenskomst bør opdateres/ændres, når der sker ændringer i parternes situation. Et eksempel kan være, hvor de økonomiske forhold ændrer sig for den ene eller flere parter. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor den ene arver et større pengebeløb eller modtager en bonus, og vælger at bruge pengene på at nedbringe gælden i ejendommen. 


Det kan også være i situationer, hvor parterne ønsker at renovere ejendommen – og den ene part betaler et højere beløb end den anden/de andre i forbindelse med renoveringen. 


Få altid aftalt på skrift, hvordan I deler eventuelle gevinster eller gæld – da det ellers kan betyde, at en eller flere parter kan lide økonomiske tab, som kan skabe uoverensstemmelser i en måske allerede prekær situation.


HVORDAN opretter man en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst bliver som oftest udarbejdet med bistand fra en advokat, men kan også udformes af parterne selv uden bistand fra en rådgiver eksempelvis gennem diverse hjemmesider. Det er dog ofte en fordel at modtage rådgivning i forbindelse med oprettelsen af en samejeoverenskomst. 


Vælger man at få en advokat til at bistå sig i forbindelse med oprettelse af en samejeoverenskomst, vil advokaten hjælpe rådgivning og vejledning i forbindelse med oprettelse og udarbejdelse af samejeoverenskomsten. Herved vil man ofte også (af advokaten) få stillet nogle af de spørgsmål, som man ikke altid selv har overvejet. Det kan i den sammenhæng også vise sig, at der med fordel kan oprettes andre dokumenter relateret til erhvervelsen af ejendommen, f.eks. testamente, interne lånedokumenter, fremtidsfuldmagt, mv.


En samejeoverenskomst er gyldig, når alle parter har underskrevet den. Ofte bevarer parterne hver et eksemplar fysisk. 


Det er ikke et krav, at samejeoverenskomsten tinglyses – det kan dog godt aftale parterne imellem. Tinglysning betyder, at dokumentet registreres ved domstolene, og dermed bliver gyldige. Det er der fordele og ulemper ved – idet samejeoverenskomstens ordlyd bliver offentlig for tredjemand ved tinglysning. Samtidig skal samejeoverenskomsten ofte aflyses/slettes ved salg af ejendommen til tredjemand, hvilket der også er udgifter forbundet med. Er der dog tale om sameje af en ejendom mellem ikke samlevende, men eksempelvis ideelle anparter som ofte er tilfældet ved villalejligheder, kan det være hensigtsmæssigt, at en samejeoverenskomst er tinglyst på den samlede ejendom – og dermed tilgængelig for tredjemand.


HVORFOR bør man oprette en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst bør oprettes for, at vilkårene for ejerskabet af ejendommen er aftalt mellem ejerne – og dermed at forpligtelser og rettigheder er nedskrevet. En samejeoverenskomst bliver ofte aktuel på det tidspunkt, hvor parterne af den ene eller anden årsag ønsker samejet ophævet. Og hvor der måske ikke nødvendigvis (længere) er enighed om, hvordan samejet skal ophøre. Her er det en fordel på forhånd at have aftalt de “spilleregler”, som skal gælde mellem ejerne. 


Det er altid lettest at blive enige, når alle parter i relationen er på god fod med hinanden.  Kvindeøkonomien anbefaler altid, at man indgår en aftale om f.eks. en samejeoverenskomst, når man er gode venner. Selvom det kan være ubehageligt at skulle aftale, hvad der skal ske, hvis samejet en dag ophører. Det er langt bedre at drøfte samejets ophør på forhånd, hvor man er på god fod, end at skulle forsøge at blive enige, hvis samejet er ophørt. 

 

Comments


bottom of page