top of page

Stor aktieforvalter investerer i økonomisk ligestilling

Aktieforvalteren C WorldWide Asset Management og interesseorganisationen

Kvindeøkonomien har indgået et 5-årigt partnerskab. Samarbejdet skal styrke

kvinders viden om og interesse i at købe aktier og dermed bidrage til at fremme den

økonomiske ligestilling i Danmark, hvor det fortsat er mændene, der ejer de fleste

værdipapirer.


Økonomi er en af de væsentligste kilder til skævvridningen mellem kvinder og mænds position i samfundet. Der er nemlig stadig store forskelle på, hvor meget kvinder og mænd tjener, hvor meget de sparer op, og hvor meget de investerer. Med et langsigtet sponsorat investerer C WorldWide i økonomisk ligestilling ved et samarbejde med Kvindeøkonomien.


Selv om flere kvinder er begyndt at købe aktier, halter kvinderne nemlig stadig langt bagefter. Sidste år viste tal fra Mybanker bl.a., at forskellen på kvinder og mænds formue bliver større i takt med alderen, fordi mænd allerede i starten af 20’erne begynder at investere i aktier i modsætning til kvinder. Samlet set er kvindernes investerbare formue i gennemsnit 46 procent lavere end mænds.


”Kvinder arbejder oftere på deltid, tager en større andel af barselsorloven, sparer mindre op til pension og investerer mindre end mænd. Det er nogle af årsagerne til den økonomiske ulighed, vi oplever i Danmark. Gennem samarbejdet med C WorldWide kan vi – i endnu højere grad – fremme kvinders viden om og lyst til at investere i aktier og derigennem bidrage til større økonomisk ligestilling. Vi glæder os derfor meget til at udfolde samarbejdet og få flere kvinder i alle aldre til at interessere sig for aktieinvestering,” siger Kvindeøkonomiens bestyrelsesforkvinde, Eva Svavars.


Hos C WorldWide er der ingen tvivl om, at kvinder er interesserede i at tage ansvar for deres

privatøkonomi og undersøgelser viser, at kvinder generelt er dygtige til at investere. I mere

end 30 år har C WorldWide haft et passioneret fokus på aktieinvesteringer og glæder sig til

sammen med Kvindeøkonomien at udbrede indsigter og værdien af langsigtede og holdbare aktieinvesteringer gennem events og vidensdeling.


”Ved at tænke langsigtet og finde de rigtige virksomheder får man del af en langsigtet

værdiskabelse, men som aktionær får man også en stemme. Denne kan gøres gældende i

forhold til at sikre en ansvarlig og bæredygtig udvikling – og ansvarlighed og afkast er heldigvis to sider af samme mønt. Vi glæder os derfor meget til sammen med Kvindeøkonomien at øge danske kvinders indsigt og interesse i privatøkonomiske forhold og

aktieinvesteringer”, slutter adm. direktør i C WorldWide, Bo Knudsen.

 

Kontakt

Forkvinde i Kvindeøkonomien, Eva Svavars, tlf.: 2883 2043

Adm. direktør i C WorldWide, Bo Knudsen, tlf.: 3546 3500


Om Kvindeøkonomien

Kvindeøkonomien er en non-profit interesseorganisation, der arbejder for økonomisk ligestilling. Danmark halter bagud sammenlignet med vores nordiske naboer, og der er store forskelle på, hvor meget kvinder og mænd tjener, hvor meget de sparer op og hvor meget de investerer. Kvindeøkonomiens aktiviteter har til formål at sætte økonomi på ligestillingsdagsordenen på samfundsniveau, samtidigt med at vi fremmer den enkelte kvindes viden om, hvordan hun kan tage styringen i sin privatøkonomi. Vi faciliterer debat, oplyser, holder events og samler alle interesserede i vores online-fællesskaber.


Om C WorldWide

C WorldWide Asset Management er en førende fokuseret aktieforvalter, der forvalter ca. 150

mia. DKK for danske og udenlandske kunder. I mere end 30 år har vi skabt gode afkast ved

hjælp af Compounding. C WorldWide analyserer trends og temaer og investerer i nøje udvalgte selskaber med ansvarlige og holdbare forretningsmodeller – selskaber, der bliver bedre og bedre over tid.

Comments


bottom of page