top of page

Vi skal stoppe med at hyre mænd for deres køn, vi skal hyre mennesker for deres kompetencer

Af Suzana Milovic

21. oktober 2021

Halvdelen af landets bestyrelser har stadig ikke en eneste kvinde i bestyrelsen, og der er flere topchefer med navnet Lars, end der er kvinder. Det betyder, at man de facto sorterer kvinder fra baseret på køn, og at man hyrer mænd baseret på deres.


Mange argumenterer stadig for, at man i dag hyrer den bedste til jobbet med de rigtige kompetencer, og at vi har opnået ligestilling. Men skal vi i så fald konstatere, meget få kvinder øjensynligt besidder de nødvendige kompetencer til at besidde topposterne, og at så mange med navnet Lars gør?


Man må nok snarere konstatere, at der enten er noget galt med måden, vi måler kompetencer på, eller at der er noget galt med systemet ligestillingsmæssigt, når Lars ”tilfældigt” besidder de rigtige kompetencer og er den bedste til jobbet hver gang, og når Lars ”tilfældigt” foretrækker at hyre endnu en Lars, fremfor mennesker med et ekstra X kromosom. Hvad har Lars, som kvinder ikke har, hvis ikke det handler om en forfordeling af det ene køn?!

Ved at indføre kvoter hjælpes og støttes erhvervslivet i at se på kompetencer fremfor køn. Undersøgelser viser, der fortsat vil gå over 100 år, før vi har ligestilling pga. Rip, Rap og Rup-effekten, hvor mænd hyrer mænd, og kvinder desværre også hyrer mænd grundet samme indlærte ubevidste bias. Vi er alle fra barnsben skolet til at se drenge og mænd som værende mere kompetente ledertyper, og at det er positivt, når de bruger deres skarpe albuer, mens piger og kvinder ses som hysteriske, aggressive og inkompetente, hvis de har samme adfærd.*


Historisk set er det ikke længe siden, at kvinder er kommet på arbejdsmarkedet. Et arbejdsmarked, der er formet til mænd af mænd, og derfor har kvinder ikke haft lige så stor mulighed for at præge, hvad vi anser for værende korrekt ledelses- og business-adfærd. Kvinder skal til stadighed skoles i at agere som mænd med maskuline værdier, hvis de vil gøre karriere, og bliver straffet løn- og karrieremæssigt, hvis de agerer mere feminint, eller når de træder ud for en stund for at føde børnene.


Ved at indføre kvoter hjælpes erhvervslivet til at tage aktivt stilling til disse problemstillinger, arbejde aktivt for at ændre på det mandetilpassede arbejdsmarked, og arbejde aktivt for at ansætte ud fra kompetencer fremfor (det mandlige) køn, som det sker i dag. Vi kan ikke længere samtale os ud af Rip, Rap og Rup-effekten, der i dag hærger i erhvervslivet. Der skal noget drastisk til – tiden er kommet til at bruge kvoter.


Kilder:

*Dalgaard, M., 2020. 1.032 bestyrelser er proppet med mænd: Virksomheder ser kvit og frit stort på lovkrav. https://www.berlingske.dk/virksomheder/1032-bestyrelser-er-proppet-med-maend-virksomheder-ser-kvit-og-frit

Comments


bottom of page