Økonomi er et overset fokusområde i ligestillingsdebatten. Der er nemlig stadig store forskelle på, hvor meget kvinder og mænd tjener, hvor meget de sparer op og hvor meget de investerer. Penge er med andre ord ofte kilden til skævvridningen mellem kvinder og mænds position i samfundet. Hvis vi vil ligestilles, er det derfor altafgørende, at vi starter samtaler om økonomi.

 

Kvindeøkonomien er en non-profit interesseorganisation. Vores aktiviteter har til formål at sætte økonomi på ligestillingsdagsordenen på samfundsniveau, samtidigt med at vi fremmer den enkelte kvindes viden om, hvordan hun kan tage styringen i sin privatøkonomi. Vi faciliterer debat, oplyser, holder events og samler kvinder i vores online fællesskaber.

 

Kvinder er stærke netværkere og vi er gode til at bruge hinanden til at tale om livets store og små spørgsmål. Det er Kvindeøkonomiens ambition, at alle kvinder i alle livsfaser også i højere grad begynder at bruge hinanden til at tale om deres økonomiske muligheder, så de står stærkere - uanset hvad livet bringer.

IMG_3930.JPG

Vi arbejder for økonomisk ligestilling 

Et erfarent hold bag

Bag Kvindeøkonomien står en stærk bestyrelse med kvinder fra finanssektoren, den politiske scene og andre sektorer i erhvervslivet. 

Derudover er der et stort hold af frivillige, der hjælper til med at indgå partnerskaber, planlægge og afholde events og lave content til sociale medier og nyhedsbreve.  

Hvis du er interesseret i at blive frivillig - eller I har interesse for at indgå et samarbejde med os, så skriv til vores sekretariatschef, Line Sofie Andersen her. 

Bestyrelsen

Eva Svavars, forkvinde

+45 28832043

eva@kvindeokonomien.dk

LinkedIn

Helen Sørensen

LinkedIn

Line Klingenberg Grove

LinkedIn

Line Sofie Andersen, sekretariatschef

+45 61699613

Louise Meier

LinkedIn

Maren Astrup Sørensen

LinkedIn

Mette Reissmann

LinkedIn

Pernille Højgaard

LinkedIn

Pernille Isle

LinkedIn

Suzana Milovic

LinkedIn

Vibeke Westh

LinkedIn

Kvindeøkonomiens generalforsamling 2021

Kvindeøkonomien afholder generalforsamling onsdag den 2. juni kl. 17.30-19.30 hos LEAD Agency, Ravnsborg Tværgade 5 C, 1. sal 2200 København N (Indgang fra Sortedam Dossering 7) og digitalt via zoom.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent 

  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forgangne år

  3. Gennemgang af det reviderede regnskab inden den forelægges til godkendelse

  4. Indkomne forslag

  5. Valg af forperson

  6. Valg af bestyrelse

  7. Valg af revisor

  8. Evt.
     

Forslag til behandling iht. dagsordenen skal indsendes senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeberettigelse kræver minimum 3 måneders medlemskab.