top of page
IMG_3630.jpg

Det mener vi

Nedenfor finder du Kvindeøkonomiens holdninger til temaer relateret til økonomisk ligestilling.

Barsel 

Kvinder der tager den fulde barsel går glip af lønindkomst, forfremmelser og opsparing til pension, som deres partner ikke går glip af. Det er med andre ord et overset faktum, at kvinder, der tager fuld barsel, investerer et betydeligt beløb i deres ægteskab. Penge der ikke kommer tilbage til dem ved en eventuel skilsmisse. Vores vision er økonomisk ligestilling, derfor støtter vi initiativer, der skaber en mere lige fordeling af barsel mellem mænd og kvinder i Danmark. For eksempel støtter vi, at mænd/partnere ligestilles, således at de, på lige fod med moderen, får adgang til samme mængde øremærket barsel.

Ligeløn

Kvinder og mænd betales ikke lige i dag på trods af at Folketinget vedtog en ligelønslov tilbage i 1976. Både som nyuddannede og som erfarne ledere er løngabene fortsat alarmerende. Derfor støtter vi initiativer, der fremmer ligeløn og vi giver gode råd til kvinder om lønforhandling.

Investeringer

Langt størstedelen af værdipapirerne i Danmark ejes af mænd, og det vil vi gerne ændre. Derfor støtter vi op om og arbejder for at kvinder investerer mere, end de gør i dag. Vi rådgiver aldrig om placering af investeringer, da dette er en privatsag.

Pension

Kvinder sparer mindre op til pension og forsikrer sig mindre end mænd, hvilket stiller kvinder svagere senere i livet samt i livets svære situationer. Derfor støtter vi op om og arbejder for at kvinder sparer mere op end de gør i dag.

Kvinder i udsatte positioner

Ikke alle kvinder har samme muligheder for at få styr på økonomien. Vi arbejder derfor for at hjælpe kvinder i vanskelige positioner med deres privatøkonomi. For eksempel samarbejder vi med organisationen Bydelsmødre.

Økonomisk vold

Økonomisk vold er situationen, hvor en person er blevet snydt og udnyttet økonomisk i sit parforhold. Vi arbejder for at fremme viden om fænomenet blandt befolkningen, lovgivere og relevante interesseorganisationer, og vi arbejder for at gøre kvinder opmærksomme på, hvad de kan gøre for at undgå det.

Kvinder i topledelse

Der er fortsat for få kvindelige ledere i toppen af det danske arbejdsmarked, hvilket også betyder at kvinder ikke har samme karriere- og indtjeningsmuligheder. Vi støtter derfor initiativer, der giver kvinder en mere ligestillet adgang til topposter.

Deltid

Vi arbejder for at udbrede oplysning om privatøkonomiske konsekvenser ved at arbejde deltid.

Det skal være fedt at tale om økonomi

Vi vil skabe glæde og energi i at tale om økonomi - tabuet skal væk.

bottom of page